top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraJanusz Sygnecki

ZUS dla nowych firm - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, zobowiązane są do comiesięcznego uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa nowi przedsiębiorcy podlegają zwolnieniu z tego obowiązku przez pierwszych 6 pełnych miesięcy kalendarzowych prowadzenia firmy – liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jest to tzw. ulga na start.


Kto może skorzystać z ulgi “ZUS na start”?


Ulga na start dla nowych firm przysługuje osobom fizycznym, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółek cywilnych. Mogą z niej skorzystać również przedsiębiorcy, którzy:

  • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy,

  • ponownie podejmują prowadzenie działalności, przy czym od dnia jej ostatniego zawieszenia/zakończenia minęło co najmniej 60 miesięcy,

  • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS,

  • nie prowadzą działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym byli zatrudnieni na etacie oraz wykonywali czynności, których zakres pokrywa się z obecnie wykonywaną działalnością.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi na start, powinien zgłosić się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Zobowiązany jest także do podania kodu tytułu ubezpieczenia, który rozpoczyna się od cyfr 05 40. Piąta i szósta cyfra kodu informuje o tym, czy przedsiębiorca ma ustalone prawo do renty lub emerytury oraz posiada orzeczenie o niepełnosprawności.


Jak długo można korzystać z ulgi na start dla przedsiębiorców?


Z ulgi “ZUS na start” można korzystać przez sześć pełnych miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że:

  • rozpoczęcie działalności w trakcie miesiąca nie wlicza go do puli 6 miesięcy, podczas których można korzystać z ulgi na start,

  • rozpoczęcie działalności pierwszego dnia miesiąca wlicza go do 6 miesięcy, w których można korzystać z ulgi.

Przedsiębiorcy, który korzysta z ulgi na start, nie przysługuje w okresie 6 miesięcy zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy, jak również świadczenie rehabilitacyjne czy odszkodowanie w razie wypadku (wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego).

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Działalność gospodarcza - od czego zacząć?

Posiadanie własnej firmy oznacza prowadzenie zorganizowanej działalności zarobkowej we własnym imieniu oraz w sposób ciągły. W zależności od jej formy prawnej przedsiębiorca musi złożyć wniosek o do

Księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Samozatrudnienie to szansa na niezależność finansową oraz rozwinięcie swojej kariery zawodowej. Wiąże się jednak z szeregiem obowiązków, które przedsiębiorca musi spełnić. Należą do nich: opłacanie

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Jedną z pierwszych decyzji, jaką podejmuje właściciel podmiotu gospodarczego, jest wybór profesjonalnego biura rachunkowego. Rzetelna pomoc księgowa to najlepsze rozwiązanie zarówno dla przedsiębior

Comments


bottom of page