top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraJanusz Sygnecki

Działalność gospodarcza - od czego zacząć?

Posiadanie własnej firmy oznacza prowadzenie zorganizowanej działalności zarobkowej we własnym imieniu oraz w sposób ciągły. W zależności od jej formy prawnej przedsiębiorca musi złożyć wniosek o dokonanie wpisu w CEIDG lub KRS. W przeciwnym razie podlega karze grzywny, a nawet ograniczenia wolności.


Własna firma a wybór formy prawnej działalności

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza – to najprostsza i najpopularniejsza forma działalności. Nie wymaga kapitału początkowego. Odznacza się tylko jednym właścicielem bez względu na liczbę zatrudnionych, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem.

 • Spółka cywilna – wspólnicy zawierają umowę spółki cywilnej, aby zrealizować określony cel gospodarczy. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa.

 • Spółka partnerska – partner nie ponosi odpowiedzialności za działania pozostałych partnerów oraz pracowników przez nich zatrudnionych.

 • Spółka jawna – to handlowa spółka osobowa, którą należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – handlowa spółka kapitałowa. Wymaga wniesienia kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 5000 zł.

 • Spółka akcyjna – to handlowa spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną.

 • Spółka komandytowa – komplementariusze reprezentują spółkę oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Natomiast komandytariusze nie prowadzą spraw przedsiębiorstwa, lecz ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania tylko do wysokości sumy komandytowej.

 • Spółka komandytowo-akcyjna – wymaga wniesienia kapitału w wysokości 50 000 zł.


Własna firma – jaką formę opodatkowania dochodów wybrać?

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, stajesz się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Masz do wyboru następujące formy opodatkowania dochodów:

 • zasady ogólne, czyli według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%),

 • podatek liniowy (stała stawka podatkowa 19%),

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności).

Należy pamiętać, że od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie (byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku). Jeżeli więc dopiero zakładasz działalność gospodarczą, nie możesz wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania.

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Samozatrudnienie to szansa na niezależność finansową oraz rozwinięcie swojej kariery zawodowej. Wiąże się jednak z szeregiem obowiązków, które przedsiębiorca musi spełnić. Należą do nich: opłacanie

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Jedną z pierwszych decyzji, jaką podejmuje właściciel podmiotu gospodarczego, jest wybór profesjonalnego biura rachunkowego. Rzetelna pomoc księgowa to najlepsze rozwiązanie zarówno dla przedsiębior

ZUS dla nowych firm - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, zobowiązane są do comiesięcznego uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa nowi przedsi

Comments


bottom of page