top of page
Szukaj
 • Zdjęcie autoraJanusz Sygnecki

Działalność gospodarcza - od czego zacząć?

Posiadanie własnej firmy oznacza prowadzenie zorganizowanej działalności zarobkowej we własnym imieniu oraz w sposób ciągły. W zależności od jej formy prawnej przedsiębiorca musi złożyć wniosek o dokonanie wpisu w CEIDG lub KRS. W przeciwnym razie podlega karze grzywny, a nawet ograniczenia wolności.


Własna firma a wybór formy prawnej działalności

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza – to najprostsza i najpopularniejsza forma działalności. Nie wymaga kapitału początkowego. Odznacza się tylko jednym właścicielem bez względu na liczbę zatrudnionych, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem.

 • Spółka cywilna – wspólnicy zawierają umowę spółki cywilnej, aby zrealizować określony cel gospodarczy. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa.

 • Spółka partnerska – partner nie ponosi odpowiedzialności za działania pozostałych partnerów oraz pracowników przez nich zatrudnionych.

 • Spółka jawna – to handlowa spółka osobowa, którą należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – handlowa spółka kapitałowa. Wymaga wniesienia kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 5000 zł.

 • Spółka akcyjna – to handlowa spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną.

 • Spółka komandytowa – komplementariusze reprezentują spółkę oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Natomiast komandytariusze nie prowadzą spraw przedsiębiorstwa, lecz ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania tylko do wysokości sumy komandytowej.

 • Spółka komandytowo-akcyjna – wymaga wniesienia kapitału w wysokości 50 000 zł.


Własna firma – jaką formę opodatkowania dochodów wybrać?

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, stajesz się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Masz do wyboru następujące formy opodatkowania dochodów:

 • zasady ogólne, czyli według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%),

 • podatek liniowy (stała stawka podatkowa 19%),

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności).

Należy pamiętać, że od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie (byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku). Jeżeli więc dopiero zakładasz działalność gospodarczą, nie możesz wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Samozatrudnienie to szansa na niezależność finansową oraz rozwinięcie swojej kariery zawodowej. Wiąże się jednak z szeregiem obowiązków, które przedsiębiorca musi spełnić. Należą do nich: opłacanie

Jedną z pierwszych decyzji, jaką podejmuje właściciel podmiotu gospodarczego, jest wybór profesjonalnego biura rachunkowego. Rzetelna pomoc księgowa to najlepsze rozwiązanie zarówno dla przedsiębior

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, zobowiązane są do comiesięcznego uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa nowi przedsi

bottom of page