Szukaj
  • Janusz Sygnecki

Na czym polega ryczałt ewidencjonowany?

Zaktualizowano: lip 27

Jedną z uproszczonych form opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Korzystają z niej wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej, bądź jawnej. Polega na wpłacaniu stałej stawki podatkowej, która zależy od rodzaju wykonywanej działalności.


Ryczałt ewidencjonowany stanowi podatek od przychodów, nie od dochodów - tak jak ma to miejsce w przypadku innych form opodatkowania. Dlatego też przedsiębiorcy nie mogą wykazywać i odliczać kosztów uzyskania przychodu.


Ryczałt ewidencjonowany – stawki, limity


Ryczałt ewidencjonowany rozlicza się od wpływów ze sprzedaży towarów lub usług. Podatku tego nie pomniejsza się o żadne koszty działalności gospodarczej. Obowiązują następujące jego stawki:

  • 17% - pozarolnicza działalność wykonywana osobiście na rzecz osób fizycznych przez lekarzy, tłumaczy, pielęgniarki, położne,

  • 15% - usługi parkingowe, fotograficzne, sprzedaż hurtowa,

  • 10% - odpłatne zbycie praw majątkowych lub nieruchomości,

  • 8,5% - wynajem i dzierżawa do kwoty 100 000 zł i 12% powyżej 100 000 zł,

  • 5,5% - prowadzenie działalności wytwórczej,

  • 3% - działalność gastronomiczna,

  • 2% - sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób innych niż przemysłowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ze zryczałtowanej formy opodatkowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy uzyskali przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, a suma przychodów nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.


Jakie obowiązki spoczywają na ryczałtowcach?


Ryczałtowcy zobowiązani są do prowadzenia uproszczonej księgowości w swojej firmie. Ewidencja przychodów dotyczy wyłącznie wpływów działalności i nie uwzględnia żadnych kosztów. Spółka musi także przechowywać dowody zakupu towarów oraz okazać je w przypadku niezapowiedzianej kontroli ze strony organów skarbowych.


Niewątpliwą zaletą tej formy opodatkowania jest możliwość kwartalnego rozliczania się z fiskusem. Jednak nie istnieje szansa na wspólne rozliczenia ze współmałżonkiem czy skorzystania z ulgi na dziecko.

18 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS

Biuro rachunkowe Consilium świadczy szeroki wachlarz usług w zakresie prawa podatkowego. Rozliczamy działalność gospodarczą oraz prowadzimy księgi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Naszą ofertę k

Organizacja biura rachunkowego

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z codziennym podejmowaniem szeregu wyzwań. Biuro rachunkowe musi sprostać oczekiwaniom klientów, stale zmieniającym się przepisom oraz presją czasu. Z p