top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraJanusz Sygnecki

Dotacje z urzędu pracy

Z dofinansowania z urzędu pracy mogą skorzystać nie tylko osoby bezrobotne, choć stanowią one główną grupę beneficjentów. Urzędnicy przydzielają dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także rozwój przedsiębiorstwa.


Dotacje z urzędu pracy - rodzaje

  • Doposażenie stanowiska pracy - dotacja w wysokości 6-krotności średniej krajowej przeznaczona jest dla firm, które funkcjonują na rynku minimum pół roku, nie zalegają z podatkami i innymi daninami publicznymi, nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, a na jedno nowe stanowisko przypadają dwa pełne etaty. Stanowisko należy utrzymać przez co najmniej 24 miesiące. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu, z którego będzie korzystać zatrudniony pracownik.


  • Bon szkoleniowy – wysokość dofinansowania do szkolenia wynosi 1-krotność średniej pensji. Istnieje również możliwość, aby w ramach szkolenia uzyskać dodatkowo stypendium w wysokości 120% zasiłku. Składając wniosek, urząd pracy bierze pod uwagę Twoje szanse na podjęcie pracy lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz indywidualny plan działania. Nieukończenie szkolenia z własnej winy, skutkuje koniecznością zwrotu pieniędzy.


  • Krajowy fundusz szkoleniowy – dedykowany przedsiębiorcom, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę na umowę o pracę. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% wartości kursu i nie może przekroczyć 3-krotności średniej krajowej. Dotację można przeznaczyć na szkolenia dla pracowników lub pracodawcy.


  • Staż – z dotacji mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają pracowników, przy czym staż może trwać do 6 lub 12 miesięcy. Po odbytych praktykach pracodawca wystawia opinię na temat przebiegu stażu oraz zdobytych kwalifikacji.Dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Podmiot należy prowadzić przez wymagany czas – minimum 12 miesięcy. Dotacja jest całkowicie bezzwrotna. Oznacza to, że jeżeli Twój biznes upadnie, nie musisz zwracać pieniędzy. Złożony wniosek ocenia urząd. Po uzyskaniu pozytywnej opinii następuje podpisanie umowy, wniesienie zabezpieczenia oraz przelew środków pieniężnych na konto. Ostatnim etapem jest rejestracja działalności gospodarczej.

9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Działalność gospodarcza - od czego zacząć?

Posiadanie własnej firmy oznacza prowadzenie zorganizowanej działalności zarobkowej we własnym imieniu oraz w sposób ciągły. W zależności od jej formy prawnej przedsiębiorca musi złożyć wniosek o do

Księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Samozatrudnienie to szansa na niezależność finansową oraz rozwinięcie swojej kariery zawodowej. Wiąże się jednak z szeregiem obowiązków, które przedsiębiorca musi spełnić. Należą do nich: opłacanie

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Jedną z pierwszych decyzji, jaką podejmuje właściciel podmiotu gospodarczego, jest wybór profesjonalnego biura rachunkowego. Rzetelna pomoc księgowa to najlepsze rozwiązanie zarówno dla przedsiębior

Comments


bottom of page