Szukaj
  • Janusz Sygnecki

Dotacje z urzędu pracy

Z dofinansowania z urzędu pracy mogą skorzystać nie tylko osoby bezrobotne, choć stanowią one główną grupę beneficjentów. Urzędnicy przydzielają dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także rozwój przedsiębiorstwa.


Dotacje z urzędu pracy - rodzaje

  • Doposażenie stanowiska pracy - dotacja w wysokości 6-krotności średniej krajowej przeznaczona jest dla firm, które funkcjonują na rynku minimum pół roku, nie zalegają z podatkami i innymi daninami publicznymi, nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, a na jedno nowe stanowisko przypadają dwa pełne etaty. Stanowisko należy utrzymać przez co najmniej 24 miesiące. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu, z którego będzie korzystać zatrudniony pracownik.


  • Bon szkoleniowy – wysokość dofinansowania do szkolenia wynosi 1-krotność średniej pensji. Istnieje również możliwość, aby w ramach szkolenia uzyskać dodatkowo stypendium w wysokości 120% zasiłku. Składając wniosek, urząd pracy bierze pod uwagę Twoje szanse na podjęcie pracy lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz indywidualny plan działania. Nieukończenie szkolenia z własnej winy, skutkuje koniecznością zwrotu pieniędzy.


  • Krajowy fundusz szkoleniowy – dedykowany przedsiębiorcom, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę na umowę o pracę. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% wartości kursu i nie może przekroczyć 3-krotności średniej krajowej. Dotację można przeznaczyć na szkolenia dla pracowników lub pracodawcy.


  • Staż – z dotacji mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają pracowników, przy czym staż może trwać do 6 lub 12 miesięcy. Po odbytych praktykach pracodawca wystawia opinię na temat przebiegu stażu oraz zdobytych kwalifikacji.Dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Podmiot należy prowadzić przez wymagany czas – minimum 12 miesięcy. Dotacja jest całkowicie bezzwrotna. Oznacza to, że jeżeli Twój biznes upadnie, nie musisz zwracać pieniędzy. Złożony wniosek ocenia urząd. Po uzyskaniu pozytywnej opinii następuje podpisanie umowy, wniesienie zabezpieczenia oraz przelew środków pieniężnych na konto. Ostatnim etapem jest rejestracja działalności gospodarczej.

7 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Z dniem 1 stycznia 2022 roku zaczęły w Polsce obowiązywać nowe przepisy w ramach programu Polski Ład. Dotyczą one takich kwestii, jak: zasady rozliczania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie zdrow

Terminy “księgowość” i “rachunkowość” są bardzo często stosowane zamiennie oraz rozumiane jako synonimy. W świecie finansów każde z tych pojęć różni się jednak zakresem znaczenia, choć dotyczą tej s

Biuro rachunkowe Consilium świadczy szeroki wachlarz usług w zakresie prawa podatkowego. Rozliczamy działalność gospodarczą oraz prowadzimy księgi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Naszą ofertę k