Szukaj
  • Janusz Sygnecki

Czym różni się księgowość od rachunkowości?

Terminy “księgowość” i “rachunkowość” są bardzo często stosowane zamiennie oraz rozumiane jako synonimy. W świecie finansów każde z tych pojęć różni się jednak zakresem znaczenia, choć dotyczą tej samej dziedziny. Mają ogromny wpływ na sposób prowadzenia oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że księgowość stanowi jeden z elementów rachunkowości.


Czym dokładnie jest księgowość?


Księgowość to pojęcie węższe, stanowiące nieodłączną część rachunkowości. Określana jest jako system referencyjny, który odpowiada za zapis wszystkich działań gospodarczych, jakie mają miejsce w firmie. Ewidencji podlegają wydatki związane z zakupem towaru czy wynagrodzeniami dla pracowników, jak również przychody i inwestycje.


Najważniejszymi zadaniami księgowości są:


- prowadzenie ksiąg rachunkowych,


- wycena aktywów i pasywów,


- tworzenie zestawień obrotów i sald,


- segregowanie oraz przechowywanie dokumentów firmowych.


Pracownicy działu księgowości prowadzą ewidencję zdarzeń gospodarczych, składają stosowne deklaracje ZUS oraz sporządzają firmowe deklaracje podatkowe. Weryfikują dowody księgowe ze względu na ich legalność oraz prawidłowość. Nadzorują również rozliczenia prowadzone z kontrahentami i instytucjami publicznymi. Do ich obowiązków należy również sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowych.


Czym jest rachunkowość?


Mianem rachunkowości określa się sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych, które związane są z konkretną jednostką gospodarczą. Oznacza także gromadzenie, przetwarzanie i prezentację informacji oraz podejmowanie na ich podstawie decyzji w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa.


Rachunkowość identyfikuje zdarzenia wpływające na finanse firmy na podstawie mierników pieniężnych. Prezentuje realną sytuację finansową i majątkową jednostki gospodarczej. Dzięki temu właściciele mogą podejmować optymalne decyzje dla poprawy kondycji firmy, ograniczenia ryzyka, a nawet ochrony przed bankructwem.


Rachunkowość jest niejednolitym systemem rozbitym na poszczególne działy, takie jak księgowość, sprawozdawczość oraz kalkulacja. Wyróżnia się rachunkowość: finansową, zarządczą, bankową, podatkową, a także budżetową.

3 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS

Biuro rachunkowe Consilium świadczy szeroki wachlarz usług w zakresie prawa podatkowego. Rozliczamy działalność gospodarczą oraz prowadzimy księgi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Naszą ofertę k

Na czym polega ryczałt ewidencjonowany?

Jedną z uproszczonych form opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Korzystają z niej wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki

Organizacja biura rachunkowego

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z codziennym podejmowaniem szeregu wyzwań. Biuro rachunkowe musi sprostać oczekiwaniom klientów, stale zmieniającym się przepisom oraz presją czasu. Z p