Szukaj
  • Janusz Sygnecki

Czy biuro rachunkowe może reprezentować klienta przed organami skarbowymi i ZUS?

Celem każdego przedsiębiorcy, który prowadzi własną działalność gospodarczą, jest maksymalizacja zysków oraz stałe poszerzanie zasięgów. Jednak, aby skutecznie wypłynąć na szerokie wody biznesu, konieczne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz systematyczne regulowanie kwestii formalno-prawnych z właściwymi organami.


Niejednokrotnie czynności te bywają czasochłonne i skomplikowane. Co więcej, nie pozwalają właścicielowi firmy skupić się na rozwijaniu swojej działalności. Z pomocą przychodzi biuro rachunkowe. Jest to instytucja, której przedsiębiorca powierza outsourcing księgowości. Poza obsługą kadrowo-płacową może ona reprezentować swoich klientów w kwestiach związanych z podatkami oraz ubezpieczeniami społecznymi.


Kim może być pełnomocnik podatnika?


Zgodnie z obowiązującym przepisami prawa pełnomocnikiem płatnika może stać się wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W związku z tym biuro rachunkowe jako jednostka gospodarcza nie może pełnić tej funkcji. Pełnomocnictwo musi więc zostać udzielone konkretnej osobie fizycznej, najczęściej jest to pracownik biura rachunkowego. W zależności od rodzaju pełnomocnictwa przedstawiciel ten dokonuje rozliczeń zeznań podatkowych i podejmuje stosowne działania w innych sprawach, które należą do właściwości organów skarbowych.


Zakres pełnomocnictwa udzielanego pracownikowi biura rachunkowego


Przedsiębiorcę może reprezentować przed zakładem ubezpieczeń społecznych, urzędem skarbowym oraz Państwową Inspekcją Pracy wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która otrzymała odpowiednie pełnomocnictwo. W ramach kontaktów z US wyróżnia się następujące jego rodzaje:

  • ogólne,

  • do doręczeń,

  • do podpisywania deklaracji podatkowych,

  • szczególne.

Reprezentowanie klientów w kontaktach z ZUS-em wymaga udzielenia przedstawicielowi jednego z trzech pełnomocnictw: dotyczącego określonych spraw, czynności lub konkretnego zagadnienia. W przypadku PIP pełnomocnictwo odbywa się poprzez realizację wyznaczonej czynności, np. dostarczanie odpowiedniej dokumentacji.

5 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Czym różni się księgowość od rachunkowości?

Terminy “księgowość” i “rachunkowość” są bardzo często stosowane zamiennie oraz rozumiane jako synonimy. W świecie finansów każde z tych pojęć różni się jednak zakresem znaczenia, choć dotyczą tej s

Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS

Biuro rachunkowe Consilium świadczy szeroki wachlarz usług w zakresie prawa podatkowego. Rozliczamy działalność gospodarczą oraz prowadzimy księgi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Naszą ofertę k

Na czym polega ryczałt ewidencjonowany?

Jedną z uproszczonych form opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Korzystają z niej wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki