top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraJanusz Sygnecki

Czy biuro rachunkowe może reprezentować klienta przed organami skarbowymi i ZUS?

Celem każdego przedsiębiorcy, który prowadzi własną działalność gospodarczą, jest maksymalizacja zysków oraz stałe poszerzanie zasięgów. Jednak, aby skutecznie wypłynąć na szerokie wody biznesu, konieczne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz systematyczne regulowanie kwestii formalno-prawnych z właściwymi organami.


Niejednokrotnie czynności te bywają czasochłonne i skomplikowane. Co więcej, nie pozwalają właścicielowi firmy skupić się na rozwijaniu swojej działalności. Z pomocą przychodzi biuro rachunkowe. Jest to instytucja, której przedsiębiorca powierza outsourcing księgowości. Poza obsługą kadrowo-płacową może ona reprezentować swoich klientów w kwestiach związanych z podatkami oraz ubezpieczeniami społecznymi.


Kim może być pełnomocnik podatnika?


Zgodnie z obowiązującym przepisami prawa pełnomocnikiem płatnika może stać się wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W związku z tym biuro rachunkowe jako jednostka gospodarcza nie może pełnić tej funkcji. Pełnomocnictwo musi więc zostać udzielone konkretnej osobie fizycznej, najczęściej jest to pracownik biura rachunkowego. W zależności od rodzaju pełnomocnictwa przedstawiciel ten dokonuje rozliczeń zeznań podatkowych i podejmuje stosowne działania w innych sprawach, które należą do właściwości organów skarbowych.


Zakres pełnomocnictwa udzielanego pracownikowi biura rachunkowego


Przedsiębiorcę może reprezentować przed zakładem ubezpieczeń społecznych, urzędem skarbowym oraz Państwową Inspekcją Pracy wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która otrzymała odpowiednie pełnomocnictwo. W ramach kontaktów z US wyróżnia się następujące jego rodzaje:

  • ogólne,

  • do doręczeń,

  • do podpisywania deklaracji podatkowych,

  • szczególne.

Reprezentowanie klientów w kontaktach z ZUS-em wymaga udzielenia przedstawicielowi jednego z trzech pełnomocnictw: dotyczącego określonych spraw, czynności lub konkretnego zagadnienia. W przypadku PIP pełnomocnictwo odbywa się poprzez realizację wyznaczonej czynności, np. dostarczanie odpowiedniej dokumentacji.

15 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Posiadanie własnej firmy oznacza prowadzenie zorganizowanej działalności zarobkowej we własnym imieniu oraz w sposób ciągły. W zależności od jej formy prawnej przedsiębiorca musi złożyć wniosek o do

Samozatrudnienie to szansa na niezależność finansową oraz rozwinięcie swojej kariery zawodowej. Wiąże się jednak z szeregiem obowiązków, które przedsiębiorca musi spełnić. Należą do nich: opłacanie

Jedną z pierwszych decyzji, jaką podejmuje właściciel podmiotu gospodarczego, jest wybór profesjonalnego biura rachunkowego. Rzetelna pomoc księgowa to najlepsze rozwiązanie zarówno dla przedsiębior

bottom of page